Undervisning

Jeg har en bred terapeutisk erfaring med mange forskellige problematikker, men når det handler om undervisning, er det især temaer som psykisk sårbarhed, relationelle vanskeligheder og choktraume-reaktioner, der er mit speciale. Senfølger efter seksuelle overgreb er komplekse og mangefacetterede. At være blevet relationelt svigtet som barn, kan have konsekvenser for, hvordan man i voksenlivet er i stand til at knytte bånd til andre, hvordan éns evne er til at regulere eget følelsesliv og nervesystem samt hvordan man tåler autoriteter og andre menneskers magt over én.


Som fagperson eller pårørende kan det derfor være meningsfuldt at have viden om konsekvenser af svigt, traume og at være i konstant alarmberedskab.


Desuden kan det være vigtigt at vide om, hvordan det er muligt at holde fast i en sund kontakt - også når bølgerne går højt og angsten for igen at blive svigtet lurer nedenunder.   

Lang undervisningserfaring


Som tidligere koordinator i Center for Seksuelt Misbrugte - Øst og VISO-specialist har jeg en lang erfaring i at formidle viden om psykiske og sociale vanskeligheder. Jeg har undervist pædagoger, socialrådgivere, politi, psykomotorikere, sosu-assistenter m.v. om karakteristikerne ved følgevirkninger af seksuelle overgreb.  Derudover har jeg undervist pårørende i de relationelle vanskeligheder og konflikterne mellem nærhed og afstand, som ofte kommer til udtryk i de tætte relationer.  Endelig har jeg undervist mennesker, som er direkte berørte af seksuelle overgreb i de typiske dynamikker og reaktioner på svigt og hvordan hjernen ofte stadig tror, at der er fare på færde.

Undervisning af mentorer og sagsbehandlere


Undervisningen har til formål at forstå og håndtere menneskers reaktioner, når de befinder sig i krise, under pres eller på anden måde er ude af sig selv. Som mentor eller sagsbehandler kan man komme ud for situationer, som kan opleves grænseoverskridende eller truende, og det kan være vigtigt at vide om, hvad der er på spil i det andet menneske. Undervisningen vil have fokus på at klæde mentorer og sagsbehandlere på til at håndtere vanskelige situationer.


Undervisning af pædagoger i botilbud til voksne


Undervisningen har særlig fokus på at håndtere de udfordringer, der kan opstå i bofællesskaber og bostøttetilbud for mennesker med psykiske vanskeligheder. Hvordan kan personalet forstå den udadreagerende adfærd og hvordan tager man sig af den? Stress og store følelser har det med at smitte og det kan især opstå blandt mennesker, som er dårlig differentiserede. Hvad er det for dynamikker og hvordan kan man som fagperson hjælpe beboerne med at undgå de store konflikter.

Generel undervisning om senfølger efter seksuelle overgreb


Undervisningen tager afsæt i en beskrivelse af barnets typiske reaktionsmønstre og hvordan det typisk tilskriver overgrebet mening,  når det inddrages i seksuelle overgreb. Barnet udvikler nogle beskyttelsesstrategier, som gør det i stand til at overleve. Når barnet ikke længere er i fare og er blevet voksen, er der brug for at lægge beskyttelsesstrategier bag sig, men det kan være svært. Der undervises både i senfølger af det relationelle svigt og i choktraumet.

Artikler

28. august 2017


Når de uklare erindringer spænder ben

Hvad stiller man op, når man i kroppen sidder med en oplevelse af at have været udsat for seksuelle overgreb,  men der ikke er nogen bevidst kognitiv erindring?


Læs artiklen

3. januar 2018


Det seksuelle overgreb skaber fragmentering i barnet

Når børn udsættes for seksuelle overgreb, opstår der forvirring og kaos inde i barnet. Om hvordan vi igen samler barnet.


Læs artiklen

21. juni 2019


FOMO er en ulempe i undervisningen og samtidig kan den være nyttig

Vi har brug for at træne en studiekultur, hvor der er fokus på fordybelse og koncentration, og hvor vi afvænner hjernens trang til små afledninger. Studerende med koncentrationsbesvær synes især udfordret af FOMO og samtidig synes FOMO at have en hensigtsmæssig gevinst netop for den gruppe. Afledningerne i undervisningen kan for nogle være det greb, som gør, at de kan selvregulere og stå undervisningen igennem.


Læs artiklen