Baggrund

Lene Ulstrup


Psykoterapeut MPF og cand.mag. i psykologi og tysk fra RUCSærlige interesseområder: Seksuelt misbrugte

Når jeg arbejder med seksuelt misbrugte, er jeg især optaget af at adskille barnets overvældende følelser fra dengang fra den voksnes følelser i dag. Vores nervesystem og følelsesapparat reagerer på sansninger, der minder om gammel fare, og når det sker, tager hjernens overlevelsessystem over. Hjernen ved ikke, at vi i dag er i sikkerhed, men reagerer instinktivt med kamp, flugt eller frys. Det handler om at opdage, når vi har snablen nede i fortiden og gamle følelser overtager scenen, og istedet komme til stede anno 2022 og respondere fra et voksent sted i os. 

 

Mange seksuelt misbrugte har tidligt lært at have antennerne ude og enten skulle scanne omgivelserne for fare eller tage sig af de voksnes behov. Det har for mange haft den konsekvens, at egne behov er skubbet i baggrunden og en oplevelse af ikke at vide, hvem er jeg. Det terapeutiske arbejde handler om at genopdage sig selv og udvikle "indrestyrethed". Hvad har jeg brug for? Og hvordan kan jeg tage mig af det uden at føle, at jeg er et dårligt menneske? 

 

Ofte er det seksuelle overgreb sket i en tæt relation, hvor barnet eller den unge har haft et tillidsfuldt forhold til krænkeren og det kan føre med sig, at nærhed i voksenlivet bliver en svær størrelse  - enten fordi der kan være en tendens til at skubbe den anden fra sig eller smelte sammen med den anden. I begge tilfælde kan det være svært at mærke sin egen afgrænsning og kunne sætte sunde grænser. Der opstår ofte misforståelse, forviklinger eller jalousi, og for nogle har det den konsekvens, at det er mere overskueligt at leve som singel end at blive fanget i opslidende, kaotiske følelser med en partner.

 

Hvordan arbejder jeg:

Jeg er uddannet psykoterapeut MPF fra Hildebrand Instituttet i 2016 og gennem min uddannelse er jeg især optaget af tidlig omsorgssvigt, tilknytning og relationsarbejde. Den trygge relation er afsættet for at kunne kigge på indre sårbarheder, svigt og uhensigtsmæssige mønstre. Du kan læse mere om Hildebrand Instituttet på: www.hildebrandinstituttet.dk

 

Derudover er jeg optaget af opstillingsmetoden og når det giver mening, bruger jeg filtstykker som repræsentanter til at undersøge det indre følelsesunivers og del-personligheder. 

Du kan læse mere om systemisk opstilling på: 

https://isfo.dk

 

Jeg er optaget af Nadia Ferrats arbejde med forløsning af gamle chok og omprogrammering af nervesystemet, så det i højere grad bliver muligt at komme tilstede i livet nu. Når gamle chok styrer vores liv, forhindres vi i at mærke den naturlige livskraft og har en tendens til at stivne i fortiden eller fremtiden. Du kan læse mere om Nadia Ferrats arbejde med chok-release på: 

http://www.chokrelease.com/


Jeg er certificeret i stressbehandling gennem Stressambassadøren. Fokus i behandlingen er at skabe klarhed over den stressramtes stresssorer, og når symptomerne har lagt sig, kigge på det betydningsfulde i livet og udvikle det personlige lederskab. 

 

https://stressamb.dk/

  

CV:

Januar 2020 -

Psykoterapeut hos KKUC. KKUC tilbyder kombineret rusmiddel- og traumebehandling. En betydelig del af de mennesker, som slås med misbrugsproblematikker har en traumatisk historie med sig. Omdrejningspunktet i det terapeutiske arbejde er en vekslen mellem barndommens/ungdommens svigt og udviklingen af et problematisk forbrug af rusmidler i voksenlivet.


Marts 2017-

Selvstændig psykoterapeut MPF med særlig fokus på behandling af klienter med relationelle vanskeligheder og tidlig omsorgssvigt. En stor andel af klienterne har senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. En anden klientgruppe er herboende tyskere, som ønsker at gå i psykoterapi på deres modersmål. Klinikken har adresse i København NV.


2018-2020

Gymnasielærer i psykologi og sps-vejleder for unge med psykiske lidelser ved Niels Brock. Underviser i psykologi på C-niveau på Innovationsgymnasiet, Det Internationale Gymnasium og Handelsgymnasiet. De studerende som har brug for sps-vejledning har typisk lidelser som angst, koncentrationsbesvær, præstationsangst, stress m.v. Der er tale om en ansættelse på 60% af fuldtid.


2017-2019

Fast honorarlønnet behandler for en gruppe af seksuelt misbrugte mænd i Kvistens regi på Frederiksberg. Gruppen mødes ugentligt i 4 timer. Kvisten er støttet af Satspuljemidler.


2008-2017

Rådgivningskoordinator samt VISO-specialist i Center for Seksuelt Misbrugte – Øst.  

Den røde tråd gennem 9 års ansættelse har været fokus på seksuelt misbrugtes sårbarheder og udfordringer, undervisning og foredrag for fagfolk, studerende, frivillige rådgivere samt seksuelt misbrugte og deres pårørende om senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, netværksarbejde, fondsansøgninger, rekruttering og pleje af frivilligstaben samt udvikling af café- og rådgivningsydelser.

 

En del af ansættelsen har været afholdelse af studiekredse om senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen på Professionshøjskolen Metropol for socialrådgiverstuderende. Forløbene har især haft fokus på det relationelle svigt, PTSD, kønsspecifikke senfølger samt fagfolk og professionelles møde med seksuelt misbrugte.

 

VISO-specialist hos Center for Seksuelt Misbrugte – Øst. VISO-specialrådgivning er skræddersyede individuelle forløb til fagpersoner, pårørende og direkte berørte af senfølger efter seksuelle overgreb, som har brug for faglig sparring eller rådgivning ind i en konkret vanskelig situation. Forløbene har især karakter af psykoeducation omkring senfølger efter tidlig omsorgssvigt, traumer og overgreb med fokus på grænsesætning, indrestyring og konflikthåndtering.